Исткомерц – Санда, Скопје
Маријана Перковска (претседател)

Еуросолид, Скопје
Сашко Станоевски

Модена, Штип
Владо Нетков

ВИТ, Штип
Венцсилав Филипов

Визијанет, Штип
Томе Биновски

Тетекс, Тетово
Борислава Мацура

Дидо груп, Гевгелија
Сотир Ампов

Кули, Прилеп
Никола Мариновски

Мокел, Битола
Олга Николовска

Витекс, Делчево
Ванчо Илиевски

Окитекс, Скопје
Габриела Павлоска

Линеа, Штип
Стамен Трајанов

Амортекс, Кочани
Огњан Јовиќ

 

Членови без право на глас:

Николина Трајаноска - Министерство за економија

Горан Дембоски - Технолошко - металуршки факултет Скопје

      Наташа Сивевска - извршен директор на асоцијацијата

ВИДЕО Модна ревија - Текстилен кластер

 

 

 

     Baner_BG-MK_proekt

 

 

   Vodic

  logo_economy

  

 logo

 

 

 TEXWEB

 

  

      

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
info@tta.org.mkttatextilecluster@gmail.com; nsivevska@tta.org.mk
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер