Up

Проект ‘Градење на интернационална конкурентност на текстилните компании во пограничниот регион МК-БГ' CB006.1.31.146 / РД-02-29-207,17.10.2016

ПРВ ПРЕКУГРАНИЧЕН ТЕКСТИЛЕН КЛАСТЕР ВИЗИЈА НА РЕГИОНОТ
Стратегија на позиционирање
 
 

Social Networks

Contact info

Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер

Димитрие Чуповски 13, кат 2, канцеларија 17, 1000 Скопје
Email: 
info@tta.org.mkttatextilecluster@gmail.com; nsivevska@tta.org.mk
Тел: + 389 23 244 093       

 

Copywrights

* tta.org.mk 
Трговско Текстилно Здружениe - Текстилен Кластер